AKTYWNY SAMORZĄD 2024

Wózki elektryczne   Skutery inwalidzkie  Przystawki 

 

Od 1 marca 2024 rusza ogólnopolski program dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Oznacza to wsparcie w nabyciu wózków elektrycznych, skuterów inwalidzkich czy dostawek z napędem elektrycznym, co gwarantuje “Aktywny samorząd” - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jego celem jest ograniczenie barier uniemożliwiających lub utrudniających aktywność uczestników programu w życiu społecznym, zawodowym czy dostępie do edukacji.

 

Aktywny Samorząd 2024

Warunkiem uczestnictwa w programie “Aktywny samorząd” jest złożenie przez Państwa wniosku o pomoc finansową udzielaną przez PFRON za pośrednictwem samorządów wojewódzkich i powiatowych. W razie możliwości i chęci, w 2024 roku dokument o dofinansowanie będzie można przesłać drogą elektroniczną zarówno przez osoby niepełnosprawne, jak i jednostki ich wspierające za pośrednictwem specjalnej platformy, znanej jako System Obsługi Wsparcia – bez konieczności wychodzenia z domu czy czekania przez Państwa w kolejce.

System Obsługi Wsparcia wyposażony jest w narzędzia ułatwiające proces aplikacji o pomoc związanej z programem “Aktywny samorząd” - na stronie istnieje więc możliwość skorzystania z niezbędnych formularzy i wzorów umów dotyczących dofinansowania. Tym samym należy wspomnieć, że wszystkie dokumenty związane z wnioskiem lub zawarciem umowy o wsparcie, lub rozliczenia, mogą być skanowane i kopiowane drogą elektroniczną, ponieważ one również będą stanowiły za podstawą oceny wniosku złożonego przez osoby niepełnosprawne lub jednostki ich wspierające.

 

Zakup jakich urządzeń obejmuje program?

Tak jak wspomniano, dzięki wsparciu przewidzianym przez program, osoby potrzebujące sprzęt rehabilitacyjny będą mogły zakupić wózek elektryczny, skuter inwalidzki czy dostawki-napędy elektryczne. Tym samym należy wspomnieć, że “Aktywny samorząd” składa się z kilku obszarów realizowanych w Systemie Obsługi Wsparcia. Do jednych z nich należy Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, który obejmuje powyższe urządzenia.

 

Jakie są wymagania i wielkość wsparcia?

Dofinansowanie na wózki elektryczne może wynieść od 17.500 do 28.000 zł (*powyżej kwoty 17.500 zł decyduje o tym powołany biegły specjalista oceniający stan zdrowia i zapotrzebowanie na dany wózek). Realizator programu “Aktywny samorząd” wymaga wkładu własnego w wysokości 10% wartości wózka, co w przypadku posiadania przez Pacjenta wniosku NFZ na wózek specjalny o kodzie s.19.01.00 dorośli / S.22.01 dzieci  (DAWNIEJ  P.130C / P.131 dzieci (5.000 zł) daje Państwu właśnie ten wymagany wkład własny, czyli wózek jest za darmo. W przypadku skutera realizator oczekuje wpłaty wkładu własnego w wysokości 25% do limitu 11.000 zł, czyli (maksymalne dofinansowanie PFRON/PCPR to 8250 zł, i wkład pacjenta 2.750 zł) Identyczna sytuacja tyczy się elektrycznych przystawek do wózka inwalidzkiego.

 

Możemy pomóc z formalnościami

Osoby potrzebujące wsparcia z uzyskaniem pomocy lub pragnące poznać więcej szczegółowych informacji o programie “Aktywny samorząd” czy Systemie Obsługi Wsparcia, mogą skontaktować się z nami drogą telefoniczną +48 536 569 438 lub mailową sklep@pomocpoudarze.pl.


#aktywnysamorzad2024 #pomocpoudarze, #wózekzadarmo, #skuterelektryczny, #sklepmedycznyłódź, #naszezdrowie #przystawkadowozka

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY
skuter inwalidzki elektryczny
przystawka do wózka inwalidzkiego
WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY
skuter inwalidzki elektryczny
przystawka do wózka inwalidzkiego