Gwarancja i zwroty

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. W przypadku reklamacji wyrobu medycznego, musi być ewidentna wada fabryczna, ponieważ produkty medyczne nie podlegają zwrotowi.
 6. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujący towar zostanie wysłany przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub nastąpi zwrot wartości brakujących towarów na rachunek bankowy Konsumenta.
 7. Zaleca się korzystanie z materiałów z jednej partii. Różne partie mogą różnić się od siebie odcieniem (co nie jest podstawą do reklamacji)
 8. Reklamacja nie obejmuje różnic w kolorze, które są wynikiem ustawień monitorów i innych ekranów wyświetlających zdjęcia Produktów wystawionych w sklepie
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie będą rozpatrywane wyłącznie za załączeniem spisanego z kurierem protokołu uszkodzenia paczki
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 11. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 13. koszy wysyłki zwrotu zawsze ponosi kupujący (odsyłający)
 14. wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta (chyba, że producent zarzeka sobie inaczej) *wyjątek stanowią:  - materace zmiennociśnieniowe z pompą i akumulatory